دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس: مشهد، بلوار معلم - میدان تربیت - نبش شهید قانع 20- ستاد مرکزی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - کد پستی: 9189887443 تلفن: 38912202-051 نمابر: 38912252-051
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
24087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
24088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 5
24089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 10
24090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
24091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
24093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی راه آهن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10