دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آبادان- بلوار معلم جنوبی شماره تماس 06153222094
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
24211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
19105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5