دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
اهواز – کیانپارس خیابان میهن غربی -  فاز سوم – پلاک 112 – دانشگاه پیام نور استان خوزستان-تلفن تماس:    9-33365107-061 -فاکس: 33336339
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
24218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
24219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
24220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 10
24221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
24222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
24224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
19117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی راه آهن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10