دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دزفول- کلیومتر 3 جاده صفی آباد- دانشگاه پیام نور مرکز دزفول صندوق پستی 445 کدپستی 6463171969 تلفن 06142265001
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
24244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
19141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5