دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5