دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس: زنجان - چهارراه دوم کوچه مشکی - نبش کوجه شهید سیف اله علیزاده پلاک 86 - ستاد دانشگاه پیام نور استان زنجان تلفن : 33147000 الی 6 33472023 33147134 فاکس : 33147182
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حسابداری با آزمون هردو 5
24370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 5
24371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
19204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5