دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان فارس - شیراز- میدان دانشجو-خیابان ساحلی غربی- نبش کوچه 10 - مدیریت دانشگاه پیام نور استان فارس تلفنخانه : 3-2253161-0713
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
24564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 10
24565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 5
24566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
24567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
24569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10