دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس : قزوین ، بلوار شهید مدرس ، ابتدای خیابان شهرداری کد پستی : 85595-34136 نمابر : 02833226400 پست الکترونیک : info@qpnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 5
24727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 10
24728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
24729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
19376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5