دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری با آزمون هردو 5
24759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی با آزمون هردو 10
24760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
24761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
24763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10