دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس دانشگاه:مازندران-ساری-کیلومتر 7 جاده خزرآباد-دانشگاه پیام نور استان مازندران تلفن:01133033261 کد پستی 18794-48161
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حسابداری با آزمون هردو 5
25262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 10
19677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10