دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
شماره فکس :33675579-33675597 کد پستی دانشگاه : 3818889581 صندوق پستی دانشگاه : 38195854 آدرس:اراک-کمربندی شمالی بعد از جاده فرودگاه ، دانشگاه پیام نور مرکز اراک
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی حسابداری با آزمون هردو 5
25328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 5
25329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
25330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
25331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 90
19721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10