دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
خمین - بلوارشهدای دانشجو - ابتدای جاده الیگودرز- کدپستی 13111- 38816 شماره تماس (تلفنخانه): 5 -46335101-086
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5