دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس: همدان، بلوار بسیج، سه راهی شهرک فرهنگیان، جنب بوستان نماز کد پستی: 9951-65199 تلفن: 3-2546841-0813، دورنگار: 2546800-0813
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری با آزمون هردو 5
25525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 5
25526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
25527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
25528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10