دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
سنندج بلوار توحید (گریاشان) - دانشگاه پیام نور استان کردستان شماره تماس: 8- 33235357 - 087 و 5-33292064-087 فکس: 33235355-087 کدپستی: 6616693385 پست الکترونیک: info@kdpnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 5
24786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 5
19417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5