دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
پردیس شماره 1 دانشگاه آدرس: کرمان بلوار امام خمینی (ره)، میدان پژوهش، دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2 دانشگاه آدرس :کرمان، بلوار یادگار امام (انتهای بلوار جهاد )، جنب شهرک افضلی پور- دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 5
24857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 5
24858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
19462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5