دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس: یزد- بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور استان یزد- کدپستی 8913984334 تلفن تماس:3-8250721-0353 جهت مشاهده داخلی های ستاد استان کلیک نمایید. دورنگار: 8253221-0353 آدرس پست الکترونیکی: pnu_yazd@pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری با آزمون هردو 5
25616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 5
19860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5