دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در دسته متمرکز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21501 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرش با آزمون هردو 30
21502 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 50
21503 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نقاشی با آزمون هردو 50
21504 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 45
21505 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی با آزمون زن 40
21506 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه با آزمون زن 15
21507 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی با آزمون زن 32
21508 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس با آزمون زن 12
21509 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری با آزمون زن 25
21510 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی با آزمون زن 35
21511 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ارتباط تصویری با آزمون هردو 50
21512 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی صنایع دستی با آزمون هردو 50
21513 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری با آزمون هردو 35
21514 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون هردو 50
21515 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی با آزمون هردو 25
21516 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی با آزمون هردو 35
21517 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی با آزمون هردو 50
21518 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی با آزمون هردو 50
21519 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش با آزمون هردو 50
21520 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی با آزمون هردو 60
21521 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش با آزمون هردو 20
21522 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
21523 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
21524 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
21525 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 40
21526 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون هردو 10
21527 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 12
21528 روزانه دانشگاه تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 10
21529 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صحنه با آزمون هردو 10
21530 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون هردو 18
21531 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی با آزمون هردو 12
21532 روزانه دانشگاه تهران تهران مجسمه سازی با آزمون هردو 12
21533 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 12
21534 روزانه دانشگاه تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون هردو 10
21535 روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 15
21536 روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی جهانی با آزمون هردو 15
21537 پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش) هرمزگان طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21538 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 48
21539 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
21540 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون هردو 60
21541 روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 50
21542 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون هردو 20
21543 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 20
21544 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون هردو 35
21545 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی با آزمون هردو 35
21546 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی با آزمون هردو 35
21547 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون هردو 15
21548 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
21549 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
21550 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نقاشی با آزمون هردو 20
21551 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون هردو 20
21552 روزانه دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون هردو 25
21553 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون هردو 25
21554 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون هردو 19
21555 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون هردو 20
21556 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون هردو 35
21557 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 30
21558 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون هردو 20
21559 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون هردو 7
21560 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون هردو 10
21561 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون هردو 10
21562 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون هردو 6
21563 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون هردو 10
21564 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون هردو 10
21565 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 10
21566 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون هردو 5
21567 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی با آزمون هردو 25
21568 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش با آزمون هردو 30
21569 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21570 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون هردو 25
21571 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی با آزمون هردو 15
21572 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش با آزمون هردو 10
21573 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 15
21574 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون هردو 15
21575 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی با آزمون هردو 39
21576 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش با آزمون هردو 39
21577 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی با آزمون هردو 3
21578 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش با آزمون هردو 3
21579 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری با آزمون هردو 7
21580 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش با آزمون هردو 40
21581 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 40
21582 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون هردو 32
21583 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون هردو 20
21584 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری با آزمون هردو 7
21585 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21586 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون هردو 15
21587 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون هردو 20
21588 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
21589 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
21590 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری با آزمون هردو 35
21591 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی با آزمون هردو 20
21592 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری با آزمون هردو 10
21593 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی با آزمون هردو 10
21594 روزانه دانشگاه شیراز فارس ارتباط تصویری با آزمون هردو 14
21595 روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی با آزمون هردو 14
21596 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرش با آزمون هردو 14
21597 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 10
21598 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون با آزمون مرد 20
21599 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 10
21600 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون با آزمون هردو 20
21601 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 45
21602 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون هردو 28
21603 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون هردو 12
21604 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون هردو 23
21605 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون هردو 23
21606 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون هردو 5
21607 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون هردو 10
21608 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون هردو 10
21609 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 35
21610 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری با آزمون هردو 25
21611 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری با آزمون هردو 5
21612 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری با آزمون هردو 35
21613 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی با آزمون هردو 35
21614 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 30
21615 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری با آزمون هردو 35
21616 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی با آزمون هردو 35
21617 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون هردو 15
21618 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون هردو 15
21619 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران هنرهای صناعی با آزمون هردو 50
21620 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران هنرهای صناعی با آزمون هردو 35
21621 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی با آزمون هردو 40
21622 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی با آزمون هردو 40
21623 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل نقاشی با آزمون هردو 40
21624 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هنر اسلامی با آزمون هردو 40
21625 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری با آزمون هردو 30
21626 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی با آزمون هردو 30
21627 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون هردو 20
21628 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری با آزمون هردو 20
21629 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی با آزمون هردو 10
21630 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون هردو 15
21631 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون هردو 25
21632 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون هردو 5
21633 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون هردو 10
21634 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 12
21635 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 10
21636 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون هردو 20
21637 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون هردو 15
21638 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون هردو 15
21639 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون هردو 10
21640 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون هردو 15
21641 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون هردو 8
21642 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون هردو 15
21643 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون هردو 12
21644 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 12
21645 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون هردو 10
21646 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون هردو 5
21647 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 8
21648 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 5
21649 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون هردو 10
21650 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون هردو 5
21651 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون هردو 5
21652 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون هردو 5
21653 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون هردو 5
21654 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون هردو 6
21655 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون هردو 5
21656 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون هردو 8
21657 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 8
21658 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون هردو 5
21659 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی با آزمون هردو 6
21660 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 7
21661 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی با آزمون هردو 7
21662 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی با آزمون هردو 6
21663 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 7
21664 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی با آزمون هردو 7
21665 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی با آزمون مرد 25
21666 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی با آزمون زن 25
21667 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش با آزمون زن 30
21668 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی با آزمون زن 30
21669 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی با آزمون زن 60
21670 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40
21671 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40
21672 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 60
21673 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری با آزمون هردو 16
21674 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی با آزمون هردو 20
21675 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی با آزمون هردو 35
21676 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی با آزمون هردو 15
21677 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش با آزمون هردو 25
21678 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان کتابت و نگارگری با آزمون هردو 24
21679 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی با آزمون هردو 24
21680 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21681 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه با آزمون هردو 25
21682 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی با آزمون هردو 26
21683 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی با آزمون هردو 24
21684 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی با آزمون هردو 20
21685 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری با آزمون هردو 26
21686 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی با آزمون هردو 12
21687 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش با آزمون هردو 30
21688 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 26
21689 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس موزه با آزمون هردو 30
21690 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی با آزمون هردو 26
21691 روزانه دانشگاه یزد یزد ارتباط تصویری با آزمون هردو 20
21692 روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی با آزمون هردو 30
21694 روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی پارچه با آزمون زن 30
27618 روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس با آزمون زن 30
27617 نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی پارچه با آزمون زن 30
27619 نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس با آزمون زن 30
21797 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 60
21798 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما با آزمون هردو 60
21799 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 60
21800 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
21801 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21802 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران طراحی صحنه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
21803 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران کتابت و نگارگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21804 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نمایش عروسکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
21805 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21806 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21807 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21808 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 60
21809 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون هردو 60
21810 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی لباس با آزمون زن 60
21811 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 60
21812 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21813 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
21814 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
21815 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21816 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21817 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21818 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21819 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21820 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21821 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21822 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21823 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21824 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21825 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21826 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21827 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21828 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21829 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21830 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21831 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21832 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21833 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21834 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم ادبیات نمایشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21835 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21836 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21837 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21838 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21839 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21840 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21841 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21842 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21843 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21844 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21845 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21846 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21847 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21848 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21849 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21852 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان سینما صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نوازندگی موسیقی ایرانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21856 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21857 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21858 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21860 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21861 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21862 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21863 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21864 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21865 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21866 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نوازندگی موسیقی ایرانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21870 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21871 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21872 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران آهنگسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21873 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ادبیات نمایشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21874 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21875 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21876 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران سینما صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21878 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21879 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21880 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کارگردانی تلویزیون صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21881 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21882 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نوازندگی موسیقی ایرانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21883 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21884 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان کاردانی باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان ادبیات نمایشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21890 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
21894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران سینما صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
21895 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
21896 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی زن 120
21897 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
21898 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
21899 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
21900 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21901 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21902 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21904 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین چاپ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21905 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21906 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی علمی - کاربردی گرافیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21907 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21908 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21909 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21910 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21911 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21912 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21913 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21914 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21915 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21916 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کارگردانی تلویزیون صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21917 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21918 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21919 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21920 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21921 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21922 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21923 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21924 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کارگردانی تلویزیون صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هنرهای صناعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان هنرهای صناعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران کتابت و نگارگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هنرهای صناعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین کتابت و نگارگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم کتابت و نگارگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان کتابت و نگارگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران هنرهای صناعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی کتابت و نگارگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنرهای صناعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد کتابت و نگارگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد هنرهای صناعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80