دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25995 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25996 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26004 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26005 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26006 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26020 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26021 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26022 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26023 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26028 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26029 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول