دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - ادبیات نمایشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26009 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26010 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26011 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26012 روزانه دانشگاه هنر تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26013 روزانه دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
26014 روزانه دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب -شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26015 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26016 نوبت دوم دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26017 نوبت دوم دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب -شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26018 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26019 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26020 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26021 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26022 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26023 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول