دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش نوازندگی موسیقی ایرانی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34534 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 15
34605 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 20
34608 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 5
34634 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 3 مربوط به نوازندگان ساز قانون و قیچک
34636 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 4 مربوط به نوازندگان ساز تار
34637 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 3 مربوط به نوازندگان ساز سنتور
34638 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 4 مربوط به نوازندگان ساز عود و سه تار
34639 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 4 مربوط به نوازندگان ساز کمانچه و نی