دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و استان گیلان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34724 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 20
34725 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34726 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 10
34727 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34603 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری زن / مرد 35
34604 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی زن / مرد 25
34605 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 20
34606 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری زن / مرد 15
34607 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی زن / مرد 15
34608 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 5