دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30480 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن / مرد 20
30491 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن / مرد 5
30915 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن / مرد 30
31064 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن / مرد 20
31077 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن / مرد 20
31129 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن / مرد 20
37304 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن / مرد 2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- ملاثانی اهواز