دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش معماری داخلی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31208 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی مرد 28 محل تحصیل تهران و کرج
31208 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی زن 28 محل تحصیل تهران و کرج
31221 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی زن / مرد 18
37011 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی زن 2 دانشگاه هنر شیراز
37011 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی مرد 2 دانشگاه هنر شیراز
37064 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی زن / مرد 2 دانشگاه هنر شیراز
37086 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی زن / مرد 2 دانشگاه هنر شیراز
37281 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی زن / مرد 1 دانشگاه هنر شیراز
38006 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی زن / مرد 60
38002 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز معماری داخلی زن 60