دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35834 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مروج سیاسی مرد 9 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35835 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم مدیریت فرهنگی هنری مرد 9 پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام