دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش ایران شناسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33606 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ایران شناسی زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34095 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد ایران شناسی زن / مرد 45 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
34114 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ایران شناسی زن / مرد 40
37135 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد ایران شناسی زن / مرد 1 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد