دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش کتابت و نگارگری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34509 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری زن 16
34516 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری زن 7
34567 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کتابت و نگارگری زن / مرد 60 چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته