دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر برای جنسیت زن

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34682 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 20
34683 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34684 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 10
34685 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34696 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 20
34697 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34698 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 10
34699 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34700 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 20
34701 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34702 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 10
34703 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34704 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 20
34705 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34706 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 10
34707 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34708 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 20
34709 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34710 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 10
34711 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34712 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 20
34713 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34714 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 10
34715 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34716 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 20
34717 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34718 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 10
34719 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34686 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 20
34687 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34688 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 10
34689 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34720 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 20
34721 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34722 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 10
34723 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34724 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 20
34725 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34726 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 10
34727 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34728 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 20
34729 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34730 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 10
34731 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34732 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 20
34733 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34734 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 10
34735 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34690 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 20
34691 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34692 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 10
34693 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34736 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 20
34737 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34738 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 10
34739 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34740 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 20
34741 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34742 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 10
34743 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34744 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 20
34745 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34746 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 10
34747 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34748 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 20
34749 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34750 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 10
34751 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34760 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 20
34761 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34762 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 10
34763 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34764 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 20
34765 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34766 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 10
34767 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34768 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 20
34769 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34770 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 10
34771 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34752 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 20
34753 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34754 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 10
34755 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34756 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 20
34757 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34758 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 10
34759 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34504 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری زن 25
34505 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی زن 25 سلامت چشم و دست داوطلب برای تحصیل در این رشته الزامی است.
34506 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه زن 12
34507 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی زن 27
34508 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 12
34509 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری زن 16
34510 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی زن 27
34511 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری زن 10
34512 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی زن 10 سلامت چشم و دست داوطلب برای تحصیل در این رشته الزامی است.
34513 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه زن 6
34514 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی زن 12
34515 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 6
34516 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری زن 7
34517 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی زن 12
34563 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن 30
34589 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون زن 5 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
34620 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی زن 40
34652 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن 18
34654 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن 45
34655 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن 14
34657 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن 25
34658 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن 25
34659 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن 25
34660 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن 18
34621 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی زن 20
34622 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری زن 16
34623 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری زن 15
34624 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران سینما زن 52
34625 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی زن 29
34626 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه زن 24
34627 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه زن 15
34628 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی زن 24
34629 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی زن 15
34630 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش زن 26
34631 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی زن 25
34632 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی زن 28
34633 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی زن 15
34679 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی زن 20
34645 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
34647 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
34648 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
34649 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
34650 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
34694 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم طراحی پارچه زن 25
34695 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم طراحی پارچه زن 5
34776 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس زن 40
34777 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 20
34778 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34779 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 20
34780 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34781 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس زن 20
34782 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 10
34783 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34784 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 10
34785 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
37586 مناطق محروم روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 1 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد
37595 مناطق محروم روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 2 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد
37596 مناطق محروم روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 1 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج
37153 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37154 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37145 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن 3 دانشگاه هنر شیراز
37157 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37571 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37574 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز - تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
37576 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37577 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37579 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37588 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
45368 تربیت معلم روزانه پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز (محل تحصیل مرکز آموزش عالی امام جعفر صادق بهبهان) خوزستان آموزش هنر زن 1 محل خدمت رامهرمز پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
45365 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر زن 2 محل خدمت آبادان پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
45367 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی شیراز (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری شیراز) فارس آموزش هنر زن 1 محل خدمت ایذه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
45309 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت مبارکه
45310 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فلاورجان
45311 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت نجف آباد
45312 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت کاشان
45352 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان های سربیشه، نهبندان محل خدمت نهبندان
45355 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فریمان و بخشهای احمدآباد و رضویه مشهد محل خدمت فریمان
45356 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زاوه و مه ولات محل خدمت زاوه
45391 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز، هیرمند محل خدمت زهک
45392 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک شهر محل خدمت ایرانشهر
45393 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان محل خدمت جالق
45394 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند محل خدمت چابهار
45395 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خاش، میرجاوه محل خدمت خاش
45396 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان محل خدمت سیب وسوران
45397 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند محل خدمت کنارک
45398 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زاهدان محل خدمت نصرت آباد
45399 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند محل خدمت نیکشهر
45400 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز، هیرمند محل خدمت نیمروز
45425 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت بافت
45426 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمان محل خدمت راین
45427 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
45428 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان شهربابک محل خدمت شهربابک
45443 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرگان، کردکوی، بندر گز محل خدمت کردکوی
45281 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت اسکو
45282 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت آذرشهر
45283 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت شبستر
45284 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستان آباد، تبریز، سراب، هریس محل خدمت بستان آباد
45285 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، هریس، تبریز محل خدمت خواجه
45293 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهین دژ، تکاب محل خدمت کشاورز
45294 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بوکان محل خدمت بوکان
45295 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پیرانشهر، سردشت محل خدمت پیرانشهر
45296 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خوی، چایپاره محل خدمت چایپاره
45299 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت اردبیل ناحیه 1
45320 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ
45335 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 11
45336 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 61
45337 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 71
45338 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 91
45339 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 9
45340 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 01
45341 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
45342 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 51
45343 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
45344 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
45351 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهر کرد، سامان، بن محل خدمت سامان
45366 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت اهواز.ناحیه 2
45373 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماهنشان و ایجرود محل خدمت انگوران
45408 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت آباده طشک
45409 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لامرد، مهر محل خدمت اشکنان
45410 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، لارستان محل خدمت جویم
45418 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت سنندج ناحیه 1
45433 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سرپل ذهاب محل خدمت سرپل ذهاب
45447 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار
45450 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت بروجرد
45455 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت دلیجان
45459 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فامنین محل خدمت فامنین
45460 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت سامن
45286 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت نظرکهریز
45298 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت سلماس
45313 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت گلپایگان
45321 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت نظرآباد
45348 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
45349 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 محل خدمت رودهن دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن،
45357 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت سبزوار
45361 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت بجنورد
45369 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت خرمشهر
45402 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت ایرانشهر
45403 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سراوان
45411 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت گراش
38156 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی لباس زن 60