دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و دانشگاه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34504 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری زن 25
34505 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی زن 25 سلامت چشم و دست داوطلب برای تحصیل در این رشته الزامی است.
34506 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه زن 12
34507 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی زن 27
34508 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 12
34509 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری زن 16
34510 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی زن 27
34511 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری زن 10
34512 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی زن 10 سلامت چشم و دست داوطلب برای تحصیل در این رشته الزامی است.
34513 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه زن 6
34514 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی زن 12
34515 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 6
34516 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری زن 7
34517 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی زن 12