دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش طراحی صحنه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34528 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صحنه زن / مرد 12
34627 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه زن 15
34627 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه مرد 15