دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و دانشگاه دانشگاه هنر - تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34621 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی زن 20
34621 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی مرد 20
34622 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری زن 16
34622 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 16
34623 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری زن 15
34623 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری مرد 15
34624 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران سینما زن 52
34624 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران سینما مرد 52
34625 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی زن 29
34625 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی مرد 29
34626 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه زن 24
34626 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه مرد 24
34627 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه زن 15
34627 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه مرد 15
34628 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی زن 24
34628 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی مرد 24
34629 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی زن 15
34629 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی مرد 15
34630 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش زن 26
34630 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش مرد 26
34631 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی زن 25
34631 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی مرد 25
34632 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی زن 28
34632 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی مرد 28
34633 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی زن 15
34633 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی مرد 15