دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در نوع دوره نوبت دوم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27168 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27169 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27170 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون مرد 14 -
27171 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 9 مرد
27172 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27173 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27174 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 10 -
27175 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27176 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 مرد
27177 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 محل تحصیل پردیس خواهران
27178 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 24 -
27179 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 24 -
27180 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 24 مرد
27181 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10005 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10006 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون هردو 20
10007 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون هردو 20
10008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 20
22552 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
10020 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ با آزمون هردو 10
10021 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 8
10022 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی با آزمون هردو 5
10023 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 5
22560 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 2
22561 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
10027 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون هردو 5
10028 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 5
10029 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 5
10031 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده با آزمون زن 5 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
22566 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 2
22567 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 2
22568 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
22571 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 6
10050 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 5
10051 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ با آزمون هردو 5
10052 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق با آزمون هردو 10
10053 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 10
10054 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی با آزمون هردو 10
10055 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی با آزمون هردو 5
10056 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 10
10057 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه با آزمون هردو 5
10058 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 5
10059 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 5
22586 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
22587 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 9
22588 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
22589 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
22590 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
22591 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2
10079 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10080 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 20
10081 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 20
10082 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 20
10083 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 15
10084 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 20
22602 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22603 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 12
22604 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
22605 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22610 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 18
22611 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون هردو 18
22612 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
10092 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون هردو 10
10093 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 10
22614 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون هردو 6
10109 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 10
10110 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ با آزمون هردو 15
10111 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون هردو 30
10112 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق با آزمون هردو 15
10113 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 10
10114 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی با آزمون هردو 20
10115 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی با آزمون هردو 20
10116 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 10
22626 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون هردو 12
22628 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
22629 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
10136 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 40
10137 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ با آزمون هردو 10
10138 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون هردو 40
10139 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق با آزمون هردو 14
10140 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 10
10141 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی با آزمون هردو 30
10142 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه با آزمون هردو 10
22639 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون هردو 22
22641 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 14
22642 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 10
22644 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 14
10143 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات ترکی آذری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10146 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون هردو 10
10147 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون هردو 10
10182 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی با آزمون هردو 10
10183 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ با آزمون هردو 10
10184 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون هردو 5
10185 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 5
10195 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا با آزمون هردو 55
10196 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق با آزمون هردو 10
10197 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 12
10198 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 15
10199 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی با آزمون هردو 10
10200 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون هردو 12
10201 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 10
10202 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 12
10203 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 10
22668 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 5
10217 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا با آزمون هردو 20
10218 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق با آزمون هردو 45
22689 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22690 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
10228 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 20
10229 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 40
10230 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی با آزمون هردو 20
10231 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 40
10232 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی با آزمون هردو 20
22696 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون هردو 27
22697 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون هردو 42
22698 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون هردو 18
22700 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10238 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 15
10239 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون هردو 15
10240 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق با آزمون هردو 15
10241 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 15
10242 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 15
22706 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 9
22710 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 9
22716 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 21
10251 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 5
22719 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 2
10257 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان با آزمون هردو 20
10258 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق با آزمون هردو 20
10259 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 10
10260 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 25
10261 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 15
22726 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22727 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 21
22728 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون هردو 2
22730 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
22731 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 24
22732 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 24
22733 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 6
22736 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 12
22737 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
10265 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 25
10266 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا با آزمون هردو 25
10267 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی با آزمون هردو 25
10280 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان با آزمون هردو 40
10281 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی با آزمون مرد 15
10282 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 30
10283 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 40
10284 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون هردو 50
10285 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 30
10286 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 30
10287 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی با آزمون هردو 50
10288 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 40
10289 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 40
10290 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 40
10291 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون هردو 30
22749 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 27
22750 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 15
22751 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون هردو 18
22752 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
22753 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 18
22754 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی با آزمون هردو 12
22755 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
10305 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی با آزمون هردو 3
10306 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق با آزمون هردو 3
10307 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 3
10308 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 3
10309 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 3
22761 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
10311 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 3
10322 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 15
10323 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ با آزمون هردو 15
10324 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا با آزمون هردو 15
10325 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 15
10326 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 15
10327 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی با آزمون هردو 15
10328 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی با آزمون هردو 15
10329 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 40
10330 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 20
10331 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه با آزمون هردو 15
22769 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 8
22770 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 7
22771 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 9
22772 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 9
22773 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
10332 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22779 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 60
22780 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون هردو 60
22781 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 60
10354 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10355 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ با آزمون هردو 5
10356 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا با آزمون هردو 10
10357 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 10
10358 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 10
10359 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی با آزمون هردو 10
10360 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی با آزمون هردو 40
10361 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 10
10362 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 10
10363 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 10
10364 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان عربی با آزمون هردو 10
22796 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 21
22797 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 6
22799 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
22800 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 24
10388 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری با آزمون هردو 10
22829 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22830 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون هردو 24
22831 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 24
10404 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون هردو 25
10405 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی با آزمون هردو 25
10406 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق با آزمون هردو 25
10407 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط عمومی با آزمون هردو 25
10408 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری با آزمون هردو 25
10409 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 15
10410 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 25
10411 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم تربیتی با آزمون هردو 35
10412 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون هردو 25
10413 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 25
10414 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه با آزمون هردو 13
10415 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی با آزمون هردو 15
10416 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی با آزمون هردو 25
10417 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 25
10418 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات با آزمون هردو 25
22843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 60
22844 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 8
22845 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 15
22846 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 15
22847 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 15
22848 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 8
22849 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 8
22850 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 8
22851 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 8
22852 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون هردو 5
22854 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون هردو 18
22864 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22865 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 2
22871 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 12
22877 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22879 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22881 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی زن 12
22886 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 6
22887 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 6
22889 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22891 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22893 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22895 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 12
22897 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22867 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22869 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
22873 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
22875 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22883 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22899 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
10433 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10434 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ با آزمون هردو 15
10435 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 15
10436 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا با آزمون هردو 45
10437 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون هردو 15
10438 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 20
10439 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 15
10440 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی با آزمون هردو 30
10441 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون هردو 10
10442 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 15
10443 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 15
10444 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 15
22909 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22911 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 15
22912 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 12
22914 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 6
22915 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
22916 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 6
22917 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
10460 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان با آزمون هردو 9
10461 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون هردو 5
10462 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 9
10463 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق با آزمون هردو 9
10464 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 8
10465 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 8
10466 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم تربیتی با آزمون هردو 9
10467 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 9
10469 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات خانواده با آزمون زن 8 محل تحصیل پردیس خواهران
22927 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
22929 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
10477 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون هردو 35
10478 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 40
22938 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 21
22939 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 21
22940 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 21
10488 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 10
10489 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون هردو 10
10490 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق با آزمون هردو 10
10491 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی با آزمون هردو 10
10492 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 10
22947 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
22949 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
10504 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 45
10505 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا با آزمون هردو 60
10506 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق با آزمون هردو 40
10507 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 20
10508 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 45
10509 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی با آزمون هردو 40
10510 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی با آزمون هردو 10
10511 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 70
10512 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 40
22967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون هردو 27
22969 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 21
22970 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 21
22971 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 27
22972 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 27
22973 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 27
10523 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا با آزمون هردو 40
10524 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق با آزمون هردو 20
10525 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 25
10526 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی با آزمون هردو 15
22978 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 24
22980 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 18
22985 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 9
22986 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 9
22991 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 12
22992 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 12
22993 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 12
10539 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 25
10540 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا با آزمون هردو 40
10541 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق با آزمون هردو 30
10542 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 25
10543 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 40
10544 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی با آزمون هردو 40
10545 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی با آزمون هردو 40
10546 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 20
10547 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 15
10548 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 20
10549 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی با آزمون هردو 25
23001 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
23002 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 18
23003 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون هردو 18
23004 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 15
23006 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 21
23007 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 21
10552 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی با آزمون هردو 35
10553 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مردم شناسی با آزمون هردو 35
23009 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
10566 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون هردو 5
10567 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق با آزمون هردو 5
23016 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 2
10570 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان حقوق با آزمون هردو 35
10571 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم تربیتی با آزمون هردو 35
23020 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 27
10574 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون هردو 20
10575 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 35
10581 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 15
10582 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان شناسی با آزمون هردو 15
10583 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 15
10584 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 15
10585 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون هردو 15
23025 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 9
23026 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
23027 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 9
23028 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 9
10592 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان شناسی با آزمون هردو 35
10593 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 10
10594 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 10
23034 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 12
23035 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون هردو 12
10595 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10600 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 5
10601 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون هردو 5
10602 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 5
10603 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 14
23043 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون هردو 6
23044 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون هردو 6
23045 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 6
23046 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
23047 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون هردو 6
23048 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
23049 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
10611 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 5
10612 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ با آزمون هردو 10
27616 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا با آزمون هردو 10
10613 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 10
10614 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی با آزمون هردو 5
10615 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 5
10616 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه با آزمون هردو 10
23053 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
23054 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون هردو 6
10629 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حقوق با آزمون هردو 40
23066 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حسابداری با آزمون هردو 24
23067 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون هردو 24
23068 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 24
10631 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حقوق با آزمون زن 35
23073 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 21
23074 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 21
23075 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 21
23076 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 15
23082 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
23086 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 6
23087 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی با آزمون هردو 6
23088 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون هردو 6
23090 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
23092 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 12
23095 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
10637 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون هردو 4
10638 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق با آزمون هردو 2
10639 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زبان شناسی با آزمون هردو 4
23101 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
23102 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2