دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هدف و ماهيت مديريت يک عامل تعيين کننده در سرنوشت هر سازمان است و مي تواند منجر به اعتلاي سازمان ، رضايت کارکنان و ارباب رجوع ، کاهش هزينه ها و بالا رفتن کيفيت خدمات گردد . به همين دليل پذيرفته نيست که به خاطر ملاحظات دوستانه و يا روابط گروهي و صنفي از افرادي غير متخصص براي مديريت يک سازمان استفاده کرد بخصوص براي مديريت يک بيمارستان که مسووليت حفظ سلامتي روحي و جسمي انسان ها را برعهده دارد . يعني يک بيمارستان بايد علاوه بر پزشکان متخصص و دستگاه هاي پزشکي پيشرفته ، از مديريتي کارآمد برخوردار باشد تا بتواند رضايت ارباب رجوع و کارکنان يک بيمارستان را جلب کند . به عبارت ديگر لازمه اين که در يک بيمارستان ارباب رجوع وقت کمتري را صرف کند ، از احساس مسووليت ارائه دهندگان خدمات به نحو مطلوب?تري برخوردار شود و با احترام و حرمت بيشتري با او برخورد گردد ، وجود يک مدير کارآمد است که دانش تئوريک ، تجربه کافي ، وجدان بيدار و احساس مسووليت داشته باشد . از سوي ديگر از طراحي ساختمان تا برنامه ريزي براي اجرا ، اداره ، توسعه و احتمالاٌ تعطيل يک بيمارستان نيازمند بهره گيري از انديشه متخصصان رشته مديريت خدمات بهداشتي  درماني مي باشد . افرادي که علاوه بر دانش مديريت در زمينه داروشناسي ، مديريت اختصاصي واحدهاي مختلف بيمارستاني ، استانداردهاي بيمارستاني ، کاربرد کامپيوتر در مديريت بيمارستان ، روابط درون بخشي و برون بخشي بيمارستان ، سازمان و مديريت بهداشت و درمان در ايران ، ارزيابي مراقبت هاي بهداشتي و درماني ، برنامه ريزي و مديريت استراتژيک در نظام بهداشتي و درماني تطبيقي اطلاعات لازم را دارند و همچنين کلياتي درباره داروسازي ، پرستاري ، پزشکي و بهداشت بيمارستان مي خوانند تفاوت اين رشته با شاخه هاي ديگر مديريت در اين است که : مديريت استفاده بهينه از منابع براي رسيدن به اهداف يک سازمان است . براي مثال هدف يک کارخانه صنعتي ، افزايش توليد و کاهش هزينه است در حالي که در بخش خدمات بهداشتي  درماني ، هدف يک سازمان ، ارتقاي سطح بهداشت و سلامتي جامعه ، کاهش نرخ مرگ و مير در اقشار مختلف جامعه و ارتقاي آموزش پزشکي است و به همين دليل تعريف بهره وري در يک سازمان خدماتي  درماني با يک سازمان صنعتي يا بازرگاني فرق دارد . يعني در يک بيمارستان ، بهره وري مالي در مرحله اول قرار نمي گيرد . در کل بايد گفت که بيمارستان ، سازمان بسياري بزرگي است که داراي بخش هاي متنوعي از قبيل رستوران ، رختشوي خانه ، اتوشويي ، انبار ، تاسيسات ، اداري و مالي ، آزمايشگاه ، داروخانه ، راديولوژي ، بخش زباله هاي بيمارستاني و همچنين بخش هاي درماني مانند داخلي ، جراحي ، زنان و زايمان و اطفال مي باشد و در صورتي که بيمارستان تخصصي باشد ، چند بخش ديگر نيز به آن اضافه مي شود . روشن است که اداره چنين سازماني با اين تعداد زير مجموعه نياز به تخصصي ويژه دارد . توانمندي ها و ويژگي هاي مورد نياز هنگام انتخاب رشته دانشگاهي ، اگر شناخت صحيحي از رشته مديريت خدمات بهداشتي  درماني نداشته باشيم و تصورنماييم که اين رشته چيزي شبيه به پزشکي است و فارغ التحصيل آن به کارهاي درماني مي پردازد، تصوري اشتباه است. در واقع اين رشته جنبه اجرايي و مديريتي دارد . اولين شرط براي موفقيت در يک رشته ، شناخت آن رشته مي باشد . زيرا بدون شناخت لازم نمي توانيد متوجه شويد که آيا به رشته مورد نظر علاقه داريد يا خير؟ و آيا رشته اي را که مي خواهيد انتخاب کنيد با خصوصيات و توانايي هاي جسمي و روحي شما سازگار است ؟ کسي که مي خواهد اين رشته را انتخاب کند بايد باور قلبي داشته باشد که رشته مديريت خدمات درماني  بهداشتي به درد جامعه مي خورد و در آينده شغلي خواهد داشت که در درجه اول مورد رضاي پروردگار است و در درجه بعد خدمتش دقيقاً در جامعه منعکس مي شود . همچنين بايد ذاتاً استعداد مديريت داشته باشد و بالاخره بايد صبور باشد چون اين رشته هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نکرده است و فارغ التحصيل آن بايد آمادگي مقابله با مشکلات مختلف را داشته باشد. فارغ التحصيلان اين رشته به عنوان مدير بخش بهداشت و درمان عمدتاً با بيماران يعني با ضعيف ترين ، مظلوم ترين ، نيازمند ترين ، حساس ترين و ناشکيباترين انسان ها روبرو هست . و از سوي ديگر با استرس ، اضطراب ، کمبودها ، نواقص ، نارضايتي ها و برخوردهاي متفاوت سروکار دارد ، بنابراين بايد از پختگي ، تحمل و شکيبايي برخوردار باشد . همچنين لازم است که از نظر جسمي و روحي قوي بوده و در تصميم گيري قاطع باشد . دانشجوي اين رشته بايد به دروس علوم تجربي مثل فيزيک ، شيمي ، رياضي ، زيست شناسي و همچنين زبان انگليسي مسلط باشد . بيشتر منابع اين رشته به زبان انگليسي است و در ضمن زبان تکنولوژي درماني ، زبان انگليسي است و پزشکان به عنوان کادر درماني بيمارستان با اين زبان آشنايي داشته و اصطلاح هاي پزشکي را به زبان انگليسي به کار مي برند و اگر يک مدير بخواهد ارتباط نزديکتر و تفاهم بيشتري با کادر درماني داشته باشد بايد به زبان انگليسي مسلط گردد . در اين رشته دوره هاي کارآموزي و کارورزي بسيار مهم است چون اطلاعاتي که بصورت تئوريک در کتاب ها آموزش داده مي شود، بايد طي دوره نقش خود را بدرستي در محيط کار ايفا کند . آينده شغلي و بازار کار آيا مي توان انتظار داشت که يک پزشک با داشتن مدرک دکترا ، زير نظر کارشناس مديريت خدمات بهداشتي  درماني کار کند ؟ اين سوالي بود که در همايش نقش مديريت در خدمات بهداشتي  درماني از سوي يکي از شرکت کنندگان مطرح گرديد و بيانگر ذهنيتي است که باعث شده تا مديران بسياري از بيمارستان هاي ما پزشکان متخصص باشند . يعني يک پزشک به جاي آن که وقت خود را صرف معالجه بيماران کند ، به اداره امور بيمارستان مي پردازد . اما اگر فارغ التحصيل مديريت خدمات بهداشتي درماني ، اداره يک بيمارستان را بعهده بگيرد ، نه تنها مشکلي براي پزشکان ايجاد نمي شود ، بلکه بستري فراهم خواهد شد تا پزشکان در آسايش و آرامش بيشتري به بيماران خدمت کنند . مطالعه تطبيقي بين بيمارستان هايي که از مديران فارغ التحصيل اين رشته استفاده مي کنند و بيمارستان هايي که هنوز از کارشناس مديريت خدمات بهداشتي درماني استفاده نکرده اند ، گوياي اين واقعيت است که مدير متخصص و آموزش ديده اين رشته منجر به توسعه کمي و کيفي مطلوب بيمارستان مي شود . يعني بسياري از بيمارستان ها با وجود آن که پزشکان متخصص ، تجهيزات گران قيمت پيشرفته و اعتبارات بسيار زيادي دارند ، تنها بخاطر نداشتن يک مدير متخصص از برنامه ريزي منطقي، سازماندهي معقول، کنترل علمي پيشرفته و ارزيابي علمي برخوردار نيستند و در نتيجه از کليه امکانات موجود به نحو مطلوب استفاده نمي شود و اين خود يکي از عوامل تعيين کننده در نارضايتي مردم است. البته امروزه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي به اهميت اين رشته و نياز جامعه به فارغ التحصيلان آن پي برده است و به همين دليل به رغم آن که در تعدادي از رشته هاي علوم پزشکي مانند پزشکي، پرستاري و مامايي با تعداد قابل توجهي فارغ التحصيل مازاد نياز روبرو هستيم ، در کل ساختار مديريتي نظام بهداشت و درمان کشور ، از وزارتخانه گرفته تا دانشگاه هاي علوم پزشکي ، شبکه هاي بهداشتي  درماني و بيمارستان ها به فارغ التحصيلان اين رشته در هر سه مقطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکترا نياز دارند. همچنين فارغ التحصيل اين رشته مي تواند در هلال احمر، سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني فعاليت نمايد. علاوه بر بيمارستان ها، درمانگاه ها و خانه هاي بهداشت ، فارغ التحصيل اين رشته در هر وزارتخانه اي که اداره بهداشت داشته باشد، مي تواند کار کند . دروس پايه و اختصاصی رشته مديريت خدمات بهداشتي - درماني در مقطع کارشناسي   دروس پايه رشته مديريت خدمات بهداشتي - درماني  در مقطع کارشناسي روانشناسي عمومي جامعه شناسي پزشکي و بهداشتي اقتصاد خرد اقتصاد کلان اصول حسابداري 1و2و3 رياضيات و کاربرد آن در مديريت آمار حياتي و شاخصهاي بهداشتي ( نظري ) آمار حياتي و شاخصهاي بهداشتي ( عملي ) کاربرد کامپيوتر در مديريت روش تحقيق (نظري) روش تحقيق (عملي) مکاتبات اداري اصول و مباني مديريت مديريت منابع انساني رفتار سازماني موازين حقوقي در بيمارستان مديريت مالي اصول انبارداري و تدارکات اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي آشنايي با خدمات پرستاري اصول خدمات بهداشتي تغذيه و رژيم هاي غذايي در بيمارستان مباني مددکاري اجتماعي   دروس اختصاصي رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني در مقطع کارشناسي زبان تخصصي 1و2 کليات پزشکي واژه شناسي پزشکي آشنايي با لوازم و تجهيزات پزشکي اپيدميولوژي و عفونت هاي بيمارستاني مدارک پزشکي برنامه ريزي خدمات بهداشتي و درماني سازمان و مديريت بيمارستان 1و2 بيمه و تعرفه خدمات بهداشتي و درماني شناخت، تهيه و توضيع دارو آشنايي با اصول طراحي و تجهيز بيمارستان استانداردهاي بيمارستاني اصول نگهداري و ايمني بيمارستان اقتصاد پزشکي پروژه کارآموزي در عرصه 1 تا 6    
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10965 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 20
10985 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11067 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 5 وزارت دفاع با ارائه گواهی عضویت رسمی از یگان خدمتی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش، ناجا و
11077 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 20
11156 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 25
11215 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 25
11288 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 25
11477 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 20
11508 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 30
11835 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 30
11842 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 5