دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته مهندسی بهداشت حرفهای

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10895 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 27
10916 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
10936 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
10966 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
10986 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10996 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11002 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11030 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 35
11038 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11069 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون مرد 8 نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و
11068 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 7 شاغلین ارتش، ناجا و وزارت دفاع وزارت دفاع باارائه گواهی عضویت رسمی از یگان خدمتی/ شرایط خاص: ویژه شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از بین اعضای نیروی انتظامی، ارتش و
11078 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10
11157 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11095 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال
11123 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 30
11216 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 22
11249 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 35
11289 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11310 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11330 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 30
11347 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 30
11363 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
11381 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 27
11427 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11431 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11432 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11433 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11434 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11454 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11478 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 21
11509 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 36
11588 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 30
11525 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 22
11546 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11551 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11565 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11613 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 23
11656 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 24
11684 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 21 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11687 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11704 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11727 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11740 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11767 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
11803 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11836 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 30
11843 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11852 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 22
27603 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 15 دانشکده تعهدی در قبال خوابگاه ندارد
11893 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
11915 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
11930 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - ممنوعیت نقل و انتقال - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط