کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی ریاضی - صرفا سوابق - 1

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی ریاضی - صرفا سوابق - 1
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 17609 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 17646 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 10131 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 10132 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 10139 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 10140 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 10141 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 10142 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 10143 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 10144 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 10186 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 10187 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 10188 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 10189 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 17667 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 10192 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 10193 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 10194 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 10195 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 10196 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) خراسان جنوبی کاردان فنی معدن - استخراج معدن مرد 90
ریاضی - صرفا سوابق 10197 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) خراسان جنوبی کاردان فنی معدن - فرآوری مواد معدنی مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 10259 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی خط و ابنیه زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 10282 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 10283 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 10284 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 10285 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 10353 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جهرم فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 10365 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 17706 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 10384 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 56
ریاضی - صرفا سوابق 10385 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 65
ریاضی - صرفا سوابق 10386 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 10387 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 10422 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 10423 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 10424 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 10425 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 10426 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دامغان سمنان فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 10427 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 10437 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 17737 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 10476 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 35
ریاضی - صرفا سوابق 10477 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 35
ریاضی - صرفا سوابق 10478 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک زن - مرد 35
ریاضی - صرفا سوابق 17744 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 10479 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 10480 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 10481 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 10482 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 10483 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 17745 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 17746 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 10545 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 10546 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 10566 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - صرفا سوابق 10567 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - صرفا سوابق 10568 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 10569 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 17791 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 10602 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها زن - مرد 35
ریاضی - صرفا سوابق 10603 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها زن - مرد 1
ریاضی - صرفا سوابق 10691 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 120 محل تحصيل دانشكده آموزشهاي الكترونيكي 
ریاضی - صرفا سوابق 10692 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 360 محل تحصيل دانشكده آموزشهاي الكترونيكي 
ریاضی - صرفا سوابق 10796 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 10797 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 10798 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران علوم مهندسی زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 10848 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 120
ریاضی - صرفا سوابق 10849 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 120
ریاضی - صرفا سوابق 10850 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 120
ریاضی - صرفا سوابق 10854 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر مرد 28
ریاضی - صرفا سوابق 10855 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر مرد 12
ریاضی - صرفا سوابق 10856 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردانی فرآوری مواد معدنی مرد 12
ریاضی - صرفا سوابق 10871 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 90
ریاضی - صرفا سوابق 10872 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 10873 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 10874 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم مهندسی زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 10899 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - صرفا سوابق 10900 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 10901 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 10902 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 17889 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران علوم انتظامی مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 17910 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) ایلام علوم قرآن و حدیث زن - مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 17911 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) ایلام علوم قرآن و حدیث زن - مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 17918 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - صرفا سوابق 17919 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - صرفا سوابق 11059 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 11060 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 11063 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی زن 240
ریاضی - صرفا سوابق 11064 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی زن 240
ریاضی - صرفا سوابق 11065 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع زن 60
ریاضی - صرفا سوابق 11066 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن 60
ریاضی - صرفا سوابق 11128 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها زن 45
ریاضی - صرفا سوابق 11129 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها زن 45
ریاضی - صرفا سوابق 11130 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر زن 45
ریاضی - صرفا سوابق 11131 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم مهندسی زن 45
ریاضی - صرفا سوابق 17991 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 11160 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11161 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 11162 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 17995 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان علوم ورزشی زن - مرد 8
ریاضی - صرفا سوابق 18027 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان علوم ورزشی مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 11218 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان ریاضیات و کاربردها زن 30
ریاضی - صرفا سوابق 11219 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان ریاضیات و کاربردها زن 20
ریاضی - صرفا سوابق 18057 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 11295 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 11296 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان فیزیک زن - مرد 90
ریاضی - صرفا سوابق 11311 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 55
ریاضی - صرفا سوابق 11312 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 11316 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 11317 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 70
ریاضی - صرفا سوابق 11318 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 11319 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 11320 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 11333 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11334 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11335 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 11336 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 11337 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 11338 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 18083 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی مرد 3
ریاضی - صرفا سوابق 11356 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 11357 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 18096 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 11437 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی آبیاری زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 11438 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی علمی - کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 11467 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 11473 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی زرند کرمان کاردانی معماری زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 18122 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی زن 9
ریاضی - صرفا سوابق 18123 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی زن 1
ریاضی - صرفا سوابق 11483 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 35
ریاضی - صرفا سوابق 11484 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 35
ریاضی - صرفا سوابق 11485 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک - جوشکاری زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 11486 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک - ماشین ابزار زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 11487 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 11488 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 11489 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 11490 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک - جوشکاری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 11491 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک - ماشین ابزار زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 18132 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 18133 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 11497 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 18134 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 18135 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 11512 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی علوم مهندسی زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11513 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی کاردان فنی مکانیک - ساخت و تولید مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11514 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی کاردان فنی مواد - ریخته گری مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11515 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی علوم مهندسی زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 11531 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 11532 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 11533 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 11534 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 11539 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی اقلید فارس آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 11540 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی اقلید فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11547 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان ریاضیات و کاربردها مرد 70
ریاضی - صرفا سوابق 11580 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 11602 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 11603 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20694 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم ادیان و مذاهب زن - مرد 12 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 13527 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20698 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20699 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13530 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 13532 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن 80 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 13533 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن 80 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20700 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20701 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20702 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20703 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20704 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20705 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن 5 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20706 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن 6 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20707 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن 5 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20708 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه زن 5 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20709 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن 5 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20710 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی زن 5 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20711 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان اقتصاد اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20712 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان تاریخ اسلام زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13541 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان ایمنی صنعتی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13542 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13543 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13544 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20719 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13545 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13546 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13547 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13548 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20720 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20721 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20722 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20723 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13558 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20729 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20730 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13559 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13560 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13561 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20731 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13568 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13569 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13570 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13571 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13572 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20734 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20735 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20736 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت دولتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20737 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20738 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی ورزش زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 20739 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13579 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13580 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13581 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13582 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13583 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20741 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20742 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20743 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی امور بیمه زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20744 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20747 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20748 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت هتلداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13599 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13601 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13602 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی برق زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 13603 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13604 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13605 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13606 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13607 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20750 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20751 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20752 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20753 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13620 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد معماری داخلی زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13621 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی برق زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13622 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی پزشکی زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13623 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13624 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی معماری زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13625 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی مکانیک زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13626 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20761 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد حسابداری زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20762 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد علوم ورزشی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20763 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت امور بانکی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20764 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20765 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20766 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت مالی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13631 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13632 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13633 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20771 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10 محل تحصيل واحد قم 
ریاضی - صرفا سوابق 20772 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم فقه و حقوق اسلامی مرد 6 محل تحصيل واحد قم 
ریاضی - صرفا سوابق 20767 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 21650 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 12 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 20768 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) تهران علوم قرآن و حدیث زن 18
ریاضی - صرفا سوابق 20769 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) تهران فقه و حقوق اسلامی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20770 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) تهران فلسفه و کلام اسلامی زن 6 پذيرش با عنوان كلام اسلامي 
ریاضی - صرفا سوابق 20786 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20787 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 20788 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20789 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20790 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان معارف اسلامی و علوم تربیتی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20791 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان کاردانی تربیت معلم قرآن مجید زن 10
ریاضی - صرفا سوابق 20792 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان کاردانی تربیت معلم قرآن مجید زن 10 پذيرش با عنوان كارداني علمي كاربردي تربيت مبلغ قرآن كريم 
ریاضی - صرفا سوابق 20794 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد تهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن 4
ریاضی - صرفا سوابق 20795 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد تهران) تهران شیعه شناسی زن 4
ریاضی - صرفا سوابق 20796 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 4
ریاضی - صرفا سوابق 20797 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد دزفول) خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20798 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20799 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد دزفول) خوزستان فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20800 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد ساوه) مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20801 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد ساوه) مرکزی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20802 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد قم) قم زبان و ادبیات عربی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20803 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20804 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد قم) قم فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20805 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم معارف اسلامی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 13640 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13641 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13642 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13643 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13644 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13645 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13646 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13647 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20810 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20811 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20812 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20813 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13652 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13653 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20815 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13654 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13655 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20816 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20817 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20818 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20819 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20820 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20821 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20822 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20823 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20824 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20825 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20826 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20827 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20828 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی حسابداری زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20829 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی روانشناسی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20830 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20831 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20832 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن 8
ریاضی - صرفا سوابق 20833 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20834 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20835 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20836 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13656 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20837 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20838 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20839 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20840 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13657 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13658 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13659 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13660 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13661 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13662 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20841 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13667 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی برق - الکترونیک زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13668 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی برق - قدرت زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13669 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13670 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی آمار زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13671 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13672 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13673 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13674 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13675 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13676 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13677 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13678 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13679 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13680 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20845 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20846 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20847 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13681 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13682 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13683 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13684 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13685 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13686 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13687 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20848 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20849 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13688 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13689 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13690 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13691 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13692 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13693 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13694 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13695 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13696 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20850 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13701 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13702 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13703 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13704 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13705 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13706 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13707 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13708 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20852 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20853 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13709 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13710 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13711 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13712 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13713 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13714 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13715 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20854 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13716 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13717 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13718 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20855 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20856 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20857 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20858 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20859 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اجتهاد - قم قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 13724 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13725 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13726 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13727 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی هوافضا زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13728 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13729 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13730 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20861 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20862 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20863 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بیمه زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20864 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20865 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مربیگری ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20866 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20867 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13735 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13736 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13737 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20869 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارس - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20878 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران علوم ورزشی مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13745 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13747 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13748 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13749 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13750 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13751 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13752 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20879 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13756 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13757 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20881 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20882 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20883 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13759 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13760 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13761 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13762 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13763 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13764 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13765 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13766 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13767 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13768 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20884 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20885 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20886 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20887 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13769 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13770 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13771 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13778 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13779 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13780 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13784 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20889 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20890 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20891 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20893 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان حسابداری زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20894 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان علوم ورزشی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20895 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت امور بانکی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20896 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت بازرگانی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20897 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت صنعتی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20898 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی امور بانکی زن 10
ریاضی - صرفا سوابق 20899 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی حسابداری زن 10
ریاضی - صرفا سوابق 13785 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13786 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20900 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20901 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20902 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بیمه زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20903 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20904 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20905 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13787 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13788 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13789 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13790 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13791 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20907 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20908 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20909 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20910 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13792 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13793 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13794 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20911 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13796 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13797 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13798 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20913 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20914 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20915 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20916 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20917 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13799 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13800 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی آمار زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13801 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13802 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13803 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13804 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی صنایع زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13805 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13806 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13807 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13808 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13809 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13810 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13811 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20919 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20920 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13812 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13813 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردان فنی مکانیک - نقشه کشی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13814 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13815 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20921 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20922 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20923 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20924 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20925 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13821 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13822 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13823 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13824 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13825 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی کاردانی علمی - کاربردی بهینه سازی مصرف انرژی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20927 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20928 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20929 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20930 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20931 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13830 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی هوافضا زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13831 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13832 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13833 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13834 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردان فنی مکانیک - جوشکاری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13835 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20933 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20934 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13836 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13837 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13838 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13839 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردان فنی مکانیک - ساخت و تولید زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13840 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13841 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20935 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20936 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13842 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13843 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13844 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20937 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20938 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20939 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت دولتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20940 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20941 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20942 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20943 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20944 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20945 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20946 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20947 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20948 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13846 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13847 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13848 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13849 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20952 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20953 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20954 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بیمه زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20955 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20956 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13850 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی برق زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 13851 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13852 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13853 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13854 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13855 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13856 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13857 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13858 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13859 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13860 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 13861 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20958 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20959 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20960 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20961 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20962 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20963 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20964 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی امور دولتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20965 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20966 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20967 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13862 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13863 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 13864 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردان فنی برق زن - مرد 100 پذيرش با عنوان علمي - كاربردي تعمير و نگهـداري ماشـينهـاي الكتريكي 
ریاضی - صرفا سوابق 13865 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13866 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13867 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13870 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13871 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13872 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20969 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20970 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20971 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20972 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13873 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13874 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13875 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13876 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13877 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13878 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13879 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13880 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13881 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 20973 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13882 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13883 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مهندسی نفت زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13884 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی صنایع زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13885 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13886 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20974 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی کاربردی زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 20975 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20976 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20977 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13887 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13888 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20978 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13889 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13890 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13891 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20979 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20980 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20981 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20982 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13897 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20983 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13902 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13903 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13904 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13905 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13906 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13907 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13908 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13909 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13910 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13911 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13912 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13913 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13914 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13915 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13916 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13917 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20985 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20986 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20990 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13918 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13919 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13920 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13921 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13922 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک - تاسیسات عمومی صنایع زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13930 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13931 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13932 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13933 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20991 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13934 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13935 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13936 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13937 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13938 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13939 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13940 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13941 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13942 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی عمران - آب و فاضلاب زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13943 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13944 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13945 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20992 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20993 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13946 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13947 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13948 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی کاردان فنی مکانیک زن - مرد 100 پذيرش با عنوان كارداني مكانيك - تاسيسات 
ریاضی - صرفا سوابق 20994 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13949 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13950 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13951 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13952 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13953 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13954 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13955 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20995 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20996 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20997 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20998 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13958 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13959 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13960 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13961 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13962 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21000 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21001 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21002 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21003 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21004 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21005 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13963 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13964 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13965 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13966 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13967 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13968 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21006 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21007 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13969 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21011 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21012 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21013 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13971 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13972 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21014 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21015 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13973 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13974 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13975 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13976 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13977 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13978 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13979 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13980 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13981 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21016 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21017 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21018 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13982 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13983 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13984 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13985 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13986 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13987 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13988 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13989 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13990 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21019 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13991 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13992 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13995 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13996 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13997 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13998 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13999 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14000 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14001 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14002 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14003 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14004 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14005 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14006 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14007 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14008 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14009 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14010 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21020 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21021 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21022 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21023 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 14011 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14012 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14013 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14014 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14015 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14016 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان کاردان فنی مکانیک - نقشه کشی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21024 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 14017 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14018 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14019 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14020 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14021 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14022 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14023 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14028 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14029 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14030 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14031 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14032 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14033 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کاردان فنی عملیات پتروشیمی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21025 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 21026 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14038 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14039 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14040 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14041 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14042 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14043 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21029 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21030 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14044 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14045 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14046 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14047 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14048 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14049 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21031 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14050 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن - مرد 35
ریاضی - صرفا سوابق 21032 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21033 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21034 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 14052 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14053 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14054 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14055 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14056 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14057 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14058 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14059 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14060 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14061 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14062 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14063 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14064 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60