دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش چند رسانه ای

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30348 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران چند رسانه ای زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل تهران
31211 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی چند رسانه ای مرد 30
31212 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی چند رسانه ای زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)