دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه هنر اسلامی تبریز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31211 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی چند رسانه ای مرد 30
31212 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی چند رسانه ای زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
31213 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی مرد 25
31214 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
31215 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 32
31216 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
37221 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37222 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37240 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37241 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز