دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه میبد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35759 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد اقتصاد زن / مرد 12 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35760 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد تاریخ اسلام زن / مرد 14 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35761 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت صنعتی زن / مرد 11 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35762 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن / مرد 11 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37190 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد