دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
38480 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38481 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38739 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری زن / مرد 18
38740 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی زن / مرد 15
38741 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی کاربردی زن / مرد 32
38742 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
38743 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی زن / مرد 15
38744 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی زن / مرد 15