دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش شیمی کاربردی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35255 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن / مرد 36 (پذیریش در نیمسال دوم)
35268 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن / مرد 44 (پذیریش در نیمسال دوم)
35275 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 24
35285 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35303 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی زن 48 (پذیریش در نیمسال دوم)
35327 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 32 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35336 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی زن / مرد 48
35351 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35359 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم)
35368 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 14
35383 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35385 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 40
35388 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 8
35396 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی کاربردی زن / مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم)
35411 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 48
35413 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35421 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن / مرد 36
35432 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35440 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن / مرد 8 (پذیریش در نیمسال دوم)
35449 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35458 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 32 (پذیریش در نیمسال دوم)
35468 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 40
35472 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35488 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی کاربردی زن / مرد 24
35491 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی کاربردی زن / مرد 4
35498 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35514 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35524 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 24
35530 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 40
35545 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن / مرد 36
35546 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 24 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35548 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35550 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 36
35551 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35552 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35553 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 32
35894 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 8
35561 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 21
35563 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
35616 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 28
35634 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم شیمی کاربردی زن 48
35634 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم شیمی کاربردی مرد 48
35639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی کاربردی زن 16
35639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی کاربردی مرد 16
35666 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 28
35670 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35685 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن / مرد 36
35695 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35718 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35727 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35737 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن / مرد 32
35743 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن / مرد 12
35748 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم)
35752 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
35754 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی زن / مرد 48
35774 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 40
35643 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 24
35648 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35657 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35800 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن / مرد 32
35801 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن / مرد 4
35805 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی کاربردی زن / مرد 36
37697 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
37628 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تبریز
37731 مناطق محروم روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه جیرفت
37675 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37657 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37646 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37629 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37647 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37648 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37638 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37686 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37630 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه مراغه
38605 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 32
38619 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 32
38636 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی زن / مرد 32
38656 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی کاربردی زن / مرد 32
38684 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی کاربردی زن / مرد 32
38690 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران شیمی کاربردی زن / مرد 32
38722 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 32
38730 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 32
38741 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی کاربردی زن / مرد 32