دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش روانشناسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35254 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
35260 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 11
35263 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 1
35267 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن / مرد 14
35274 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 11
35284 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 8
35294 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 5
35302 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 3
35319 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن / مرد 15
35326 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن / مرد 11 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35335 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن / مرد 14
35340 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن / مرد 2
35344 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 9
35350 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 7
35358 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 5
35367 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن / مرد 8
35384 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 13
35387 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 2
35391 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی زن / مرد 12
35395 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 12
35400 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 5
35420 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 12
35426 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 9
35431 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 12
35439 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 2
35445 متمرکز روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن / مرد 9
35446 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن / مرد 3
35465 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 6
35467 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 3
35471 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن / مرد 11
35479 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن / مرد 2
35483 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 18 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35497 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 8
35504 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 3
35513 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 17
35523 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 18
35529 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 12
35606 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 18 واحدهای تخصصی می بایست 22 واحد حوزوی را نیز بگذرانند. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشجویان علاوه بر
35610 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 18 واحدهای تخصصی می بایست 22 واحد حوزوی را نیز بگذرانند. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشجویان علاوه بر
35537 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی زن / مرد 8
35567 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 5
35579 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 3
35591 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 5
35615 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 11
35626 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
35665 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 9
35669 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 3
35674 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی زن / مرد 9
35684 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 12
35694 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 12
35703 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 8
35707 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 2
35711 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی مرد 12
35713 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی مرد 9
35717 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 9
35726 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 6
35736 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن / مرد 12
35742 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن / مرد 3
35747 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 12
35751 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 2
35753 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن / مرد 18
35757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن / مرد 6
35783 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 11
35642 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 7
35647 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 2
35656 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن / مرد 12
35797 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن / مرد 18
35799 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن / مرد 3
35804 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی زن / مرد 14
35814 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد روانشناسی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35814 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد روانشناسی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35833 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی زن / مرد 12
35836 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس روانشناسی زن 10
35836 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس روانشناسی مرد 10
37637 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37625 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37674 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37656 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر)
37666 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37645 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37626 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37684 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37685 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37696 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37627 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37743 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37196 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37203 مناطق محروم روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه یاسوج
38297 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38269 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 18
38331 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی زن / مرد 18 محل تحصیل یزد
38280 متمرکز غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 18 ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
38251 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی اسوه معاصر - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38312 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی زند شیراز فارس روانشناسی زن / مرد 18
38261 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا - اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 18
38328 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 18
38299 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38259 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 18
38323 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38300 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38324 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38308 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی زن / مرد 18
38252 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38302 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38303 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38329 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 18
38263 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز روانشناسی زن 18
38253 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38254 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38304 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 12
38326 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38305 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38255 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38260 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 18
38313 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی زن 18
38327 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38256 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38257 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38306 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38330 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 18
38604 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 15
38611 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن / مرد 15
38616 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی زن / مرد 15
38618 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 15
38624 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان روانشناسی زن / مرد 18
38625 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی زن / مرد 15
38629 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان روانشناسی زن / مرد 18
38630 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی زن / مرد 15
38632 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان روانشناسی زن / مرد 15
38627 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 15
38635 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی زن / مرد 18
38642 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز روانشناسی زن / مرد 15
38647 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز روانشناسی زن / مرد 15
38649 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز روانشناسی زن / مرد 15
38651 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز روانشناسی زن / مرد 15
38653 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی زن / مرد 18
38668 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی زن / مرد 15
38671 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران روانشناسی زن / مرد 18
38674 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران روانشناسی زن / مرد 18
38678 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روانشناسی زن / مرد 18
38683 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی زن / مرد 15
38664 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران روانشناسی زن / مرد 15
38689 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران روانشناسی زن / مرد 15
38694 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران روانشناسی زن / مرد 18
38698 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روانشناسی زن / مرد 15
38703 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران روانشناسی زن / مرد 15
38705 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران روانشناسی زن / مرد 18
38711 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران روانشناسی زن / مرد 18
38715 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران روانشناسی زن / مرد 15
38719 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 15
38721 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38726 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 15
38727 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان روانشناسی زن / مرد 15
38729 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 18
38736 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان روانشناسی زن / مرد 15
38737 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 15
38738 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن / مرد 15
38740 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی زن / مرد 15
38746 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38748 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی زن / مرد 18
38756 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 15
38760 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی زن / مرد 15
38762 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 15
38764 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی روانشناسی زن / مرد 15
38766 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 15
38770 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی زن / مرد 15
38750 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی زن / مرد 15
38752 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 15
38754 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 18