دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش مددکاری اجتماعی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33733 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مددکاری اجتماعی زن / مرد 40
33740 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مددکاری اجتماعی زن / مرد 30
33812 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن / مرد 50 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
33905 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی مرد 30
33905 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن 30
33921 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن 20
33921 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی مرد 20
33937 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مددکاری اجتماعی زن / مرد 25
33950 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مددکاری اجتماعی زن / مرد 15
34153 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی زن 36
34153 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی مرد 36
37126 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مددکاری اجتماعی زن 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37126 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مددکاری اجتماعی مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37122 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی زن / مرد 2 دانشگاه یزد
37138 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی زن / مرد 1 دانشگاه یزد