دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش مطالعات خانواده

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33524 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده زن 38 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
33525 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده زن 2 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
33572 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده زن 25
33583 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده زن 10
33879 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مطالعات خانواده زن / مرد 50
33976 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات خانواده زن 22 محل تحصیل پردیس خواهران
33977 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات خانواده زن 8 محل تحصیل پردیس خواهران
37123 مناطق محروم روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات خانواده زن 2 دانشگاه کاشان (محل تحصیل پردیس خواهران)
37140 مناطق محروم روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات خانواده زن 2 دانشگاه کاشان (محل تحصیل پردیس خواهران)