دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه اردکان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33518 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی زن / مرد 38
33519 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 38
33520 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره زن / مرد 38
33521 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی زن / مرد 2
33522 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 2
33523 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره زن / مرد 2
33524 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده زن 38 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
33525 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده زن 2 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
35259 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 23
35260 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 23
35261 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 23
35262 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 1
35263 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 1
35264 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 1
37189 مناطق محروم روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه اردکان