دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش فلسفه و کلام اسلامی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33543 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 25
33557 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 15
33623 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 50
33631 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 5
33655 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 24
33666 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 16
33698 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 30
33797 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 35
35609 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی مرد 36 واحدهای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را نیز میگذرانند شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشجویان کلیه
33889 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی زن 20
33889 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی مرد 20
33957 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی زن 50
33957 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی مرد 50
34030 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 30
34052 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 25
34063 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 15
34119 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 30
37568 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد