دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته پزشکی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
پزشکی هدف و ماهیت  تربيت پزشك عمومي با خصوصيات زير است: 1) كمك به تامين بهداشت و درمان دردهاي مردم را وسيله‌اي براي رضاي خدا و تقرب به او بداند. 2) با فرهنگ اسلامي و نظام جمهوري اسلامي آشنا باشد و خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات حاكم به جامعه پزشکي بداند. 3) از شناخت مسائل عمده بهداشت و درمان و نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني كشور به قدر كافي برخوردار و از مسؤوليت‌ها و وظايف خود در اين نظام آگاه باشد. 4) قابليت علمي و عملي كافي در تشخيص بيماري‌ها و ارجاع بيماران به سطوح بالاتر بهداشتي و درماني كشور و شركت در برنامه‌هاي پيشگيري و بهداشت عمومي را دارا باشد. 5) قادر به استفاده از آخرين منابع علمي و بهره‌گيري از اطلاعات جديد كار خود باشد. توانايي هاي فارغ‌التحصيلان پزشکان عمومی فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند بعد از پايان تحصيلات، مسووليت هاي متفاوتي را عهده‌دار شوند، از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: 1) تشخيص  درمان و پيگيري بيماران در مطب هاي شخصي، درمانگاه ها و بيمارستان ها. 2) مديريت و سرپرستي مراكز ارائه خدمات بهداشتي و درماني. 3) مشاركت در امر تحصيلي و پژوهشي در ارتباط با بيماري هاي مختلف. توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه سلامت تن و روان برابر ضوابط مربوط به تشخيص كميسيون پزشكي متعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي داوطلبان رشته پزشكي امري ضروري است. علاوه بر آن داوطلبان ورود به رشته پزشكي بايد از دانش و علاقه بالايي در زمينه درس هاي زيست‌شناسي و علوم پايه نيز برخوردار بوده، دقت كافي و حوصله زياد در زمينه فراگيري جزئيات مربوط به بيماري‌هاي مختلف را داشته باشند. توانايي هاي فارغ‌التحصيلان دوره دكتراي تخصصي پزشكي و فرصت هاي شغلي آنان اين فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در بيمارستان هاي آموزشي يا غيرآموزشي كشور استخدام و در كار درمان بيماران و آموزش دانشجويان رشته پزشكي و پيراپزشكي مشغول شوند. همچنين مي‌توانند به درمان بيماران در درمانگاه هاي تخصصي يا مطب هاي خصوصي مبادرت ورزند. رياست بيمارستان هاي دولتي يا خصوصي معمولا به عهده پزشكان متخصص است. همچنين رياست و معاونت دانشكده و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور نيز به عهده پزشكان متخصص مي‌باشد. علوم  پايه:  طول اين دوره 2 سال است كه در پايان اين دوره دانشجو در آزموني شامل كليه دروس اين دوره شركت مي‌كند و در صورت موفقيت به دوره بعدي راه مي‌يابد. هر دانشجو حداكثر دو بار مي‌تواند در اين آزمون شركت كند. مرحله علوم پايه درواقع عامل ارتباطي‌اي بين درس هاي دبيرستان و پايه با درس هاي تخصصي پزشكي است، بدين ترتيب كه شامل آن قسمت از درس هاي پايه است كه به بدن انسان مربوط مي‌شود؛ براي مثال، بيوشيمي قسمتي از علم شيمي است كه در مورد شيمي بدن موجود زنده (در اين‌جا انسان)‌ صحبت مي‌كند و همين‌طور ساير درس هاي اين مرحله كه در بخش درس ها شرح داده مي‌شوند. مرحله شناخت نشانه و علايم بيماري و چگونگي پيدايش علايم بيماري، در ارتباط با عامل بيماري‌زا و چگونگي پيدا كردن آن در معاينه‌ها و آموزش نظري دستگاه هاي تشخيص ، بدون توجه به درمان است. در اين دوره ، دانشجو مفهوم بيماري و علايم آن و نحوه تشخيص آن را به صورت نظري مطالعه نموده،‌ چگونگي آن را با توجه به درس هاي علوم پايه فرا مي‌گيرد. فيزيولوژي: در اين درس چگونگي عملكرد اندام ها و بافت ها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد؛ به اين ترتيب كه دانشجو بعد از آشنايي با آناتومي و بافت‌شناسي اندام ها با شيوه عمل آنها در شرايط مختلف و در وضعيت هاي ويژه آشنا مي‌شود. ايمونولوژي: اين درس به بررسي سازمان دفاعي بدن ، سلول هاي دفاعي و واكنش هاي موثر در اين شبكه مي‌پردازد. انگل‌شناسي: اين درس به انگل هاي موثر در ايجاد بيماري هاي انساني اعم از حشرات ، كرم ها ، قارچ ها و غيره مي‌پردازد. در اين درس‌، اين انگل ها به طور دقيق شناسايي شده، در درس عملي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به اين وسيله چشم دانشجو با انواع انگل ها آشنا مي‌گردد. پاتولوژي عمومي: در اين درس انواع آسيب هاي بافتي و تغييرهاي بافت هاي بدن درهنگام بروز يك ناهنجاري، تحريك و يا آزار مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين مرحله دانشجو پس از اين كه با آموختن درس هاي فيزيولوژي به چگونگي عملكرد طبيعي سازمان بدن پي‌ برد و در درس پاتولوژي وضعيت واكنش هاي بدن در بيماري و تغييرهاي بافت ها را در هنگام ورود عوامل مضر به خوبي فراگرفت، به مرحله‌اي مي‌رسد كه اكنون بايد بتواند با تلفيق اين دو ، واكنش هاي بدن را در هنگام يك بيماري از زمان شروع تا انتهاي آن دنبال كرده، سلسله توالي نشانه‌هاي آشكار و ماهيت يكايك آنها را شناسايي كند. در اين قسمت دانشجو در مقطع هايي كه با عنوان كورس (دوره)‌از آن ياد مي‌شود، يك سرفصل از بيماري هاي داخلي مثل بيماري هاي خون را به طور مشروح مطالعه مي‌كند و در هر قسمت، عوامل شروع كننده، شيوه عمل، واكنش بدن ، سير بيماري و نشانه‌هاي اختصاصي مربوط را بررسي مي‌نمايد. اين مطالعه صرفا شامل نشانه‌شناسي بيماري هاست و شامل مباحث درمان و تشخيص در بالين بيمار و معاينه‌هاي فيزيكي نمي‌شود. در اين دوره دانشجو، فارماكولوژي را به صورت مروري كلي بر دسته‌هاي دارويي و چگونگي اثر داروها، مي‌گذراند. اين آشنايي با فارماكولوژي به صورت كلي بوده، دسته‌هاي اختصاصي داروها و راه هاي تجويز آنها در هر بيماري ، در فارماكولوژي اختصاصي به طور مشروح مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. كارآموزي: طول اين دوره 20 ماه است و هدف شناخت آثار و علائم بيماري ها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي به دست آوردن توانايي‌هاي لازم در به كاربردن انديشه ، استدلال و نتيجه‌گيري سريع، به منظور برخورد منطقي و صحيح با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري درماني است. دانشجو در اين مرحله ، به بيمارستان و بالين بيماران مي‌رود و در كنار درس هاي نظري، روش هاي تشخيص و درماني را در بالين بيمار مي‌آموزد. در اين قسمت، استادان در مورد هر بيمار، توضيحات لازم را به دانشجويان ارائه مي‌دهند و دانشجو نيز زيرنظر استاد، فرآيندهاي معاينه باليني و فنون تشخيص را به كار مي‌برد و شيوه درمان و تجويز دارو را نيز در هر مورد مي‌آموزد. در اين مرحله درس هاي نظري نيز ارائه مي‌شود كه مكمل كار باليني در بخش خواهد بود. دوره كارآموزي (استاژري) شامل دو مجموعه درس هاي نظري و كار عملي است. اساس تدريس درس هاي نظري مانند ساير درس هاي علوم پايه و فيزيوپاتولوژي است ولي در برنامه عملي، دانشجو در بالين بيمار با مجموعه‌اي از دانسته‌هاي نظري خود با نشانه‌هاي بيماي به صورت مستقيم مواجه مي‌شود و با صحبت با بيمار و به دست آوردن تاريخچه بيماري، نوع آن را تشخيص داده، اقدام هاي درماني لازم را فراخواهد گرفت. برنامه كار در دوره كارآموزي به طور خلاصه شامل كنفرانس هاي صبحگاهي در مورد بيماران بستري در بخش، صحبت در بالين توسط استاد مربوط و يادگيري معاينه‌ها و گرفتن شرح حال، انجام كارهاي تشخيصي و تا حدودي نسخه‌نويسي است. عموما درس اي نظري بعد از ظهرها تدريس مي‌شود و صبح ها به كار در بيمارستان و برنامه‌هاي آن اختصاص دارد. زمان گذراندن كارآموزي باليني به طور مطلوب 20 ماه و حداكثر 27 ماه است كه طي آن ، دوره‌هاي داخلي ، جراحي ،‌ كودكان ، زنان و زايمان ، چشم ، گوش و حلق و بيني ، روان‌پزشكي ، راديولوژي و پوست و واحدهاي باقي مانده درس هاي عمومي گذرانده مي‌شود. محل گذراندن كارآموزي ها بيمارستان هاي آموزشي است. كارورزي: طول دوره 18 ماه است و هدف پرورش مهارت ها، تقويت قدرت تصميم‌گيري ، افزايش اتكاء به نفس و تكميل پرورش انديشه از طريق رويارويي مستقيم كارورز با مسائل بهداشتي ، درماني و تقبل مسووليت مستقيم امور بهداشتي، درماني به عهده همه است. دانشجويان قبل از شروع مرحله كارورزي ، در كنكور كارورزي كه شامل كلياتي از دروس پايه و اصلي و عمومي فيزيولوژي علوم باليني است و به طور سراسري برگزار مي‌شود شركت مي‌كنند چون گذراندن موفقيت‌آميز اين آزمون براي راه‌يابي به دوره كارورزي ضروري است. فارغ‌التحصيلان ملزم به خدمت در مناطق محروم كشور هستند. دانشجو پس از فراگيري راه هاي تشخيص و درمان به صورت مستقل و با نظارت كلي روزانه استادان ، اقدام به بيماريابي، تشخيص و درمان نموده، مواد آموخته شده در مرحله كارآموزي (استاژري) را در عمل به كار مي‌برد و تجربه مي‌اندوزد. در كل دوره پزشكي عمومي، دو امتحان اصلي (حياتي) وجود دارد كه شامل امتحان جامع علوم پايه و ديگري امتحان جامع پرانترني مي‌باشد. قبولي در اين دو امتحان، لازمه ورود به مرحله بعدي است. دوره انترني يا كارورزي در واقع نقطه عطف آموزش باليني دانشجويان رشته پزشكي است. كارورز پس از آموختن علوم پزشكي و گذراندن يك دوره كارآموزي باليني در تمام بخشهاي بيمارستاني، اينك بدان حد از اطلاعات پزشكي و قضاوت باليني رسيده است كه به طور مستقل در مواجهه با بيماران قرار بگيرد و با به كار بستن عملي تمام آموخته‌ها ، به طور مستقيم با بيماران در تماس باشد و با انجام معاينه‌هاي باليني و دستور آزمايش هاي پاراكلينيك، به تشخيص رسيده، به درمان بيمار بپردازد. اين فعاليت ها همگي زير نظر استادان و دستياران مربوط صورت مي‌گيرد. وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر ادامه تحصيل دانشجويان رشته پزشكي بعد از اتمام دوره پزشكي عمومي در دو مرحله امكان‌پذير است: الف ) ادامه تحصيل در رشته‌هاي تخصصي باليني كه داوطلب بعد از قبولي در امتحان پذيرش دستياري سراسري كشور مي‌تواند در رشته‌هاي تخصصي كه در حال حاضر در داخل كشور ارائه مي‌شوند ادامه تحصيل دهد. رشته‌هاي تخصصي باليني در حال حاضر شامل 23 رشته مي‌باشد كه عبارتند از : جراحي عمومي ،‌ جراحي مغز و اعصاب، جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي) ، جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي (ارولوژي) ، بيماري هاي اعصاب، بيماري هاي داخلي ، بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، بيماري هاي قلب و عروق ، بيماري هاي كودكان، بي‌هوشي ، پزشكي اجتماعي، پزشكي هسته‌اي ، آسيب‌شناسي (پاتولوژي) ، پوست ، پزشكي فيزيكي و توان‌بخشي، چشم‌پزشكي ، پرتودرماني (راديوتراپي) ، پرتوشناسي تشخيصي (راديولوژي) ، زنان و زايمان ، روان‌پزشكي، گوش و حلق و بيني ، پزشكي قانوني و طب كار مي‌باشد. ب) ادامه تحصيل در رشته‌هاي علوم پايه، فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي مي‌توانند در تخصص هاي علوم پايه پزشكي نظير فيزيولوژي، ايمونولوژي، ژنتيك، ويروس‌شناسي پزشكي، ميكروب‌شناسي پزشكي ، انگل‌شناسي پزشكي، بيوشيمي ، آمار حياتي و تغذيه نيز شركت نمايند آينده شغلي و بازار کار عمده‌ترين موقعيت هاي شغلي كه بيشتر پزشكان مي‌توانند جذب آنها شوند، عبارتنداز: الف ) مطب هاي شخصي كه بر حسب تمايل پزشك و نياز منطقه در شهرها و روستاها داير مي‌گردد و پزشكان ويزيت مراجعان را در مطب ها انجام مي‌دهند. ب ) بيمارستان ها و درمانگاه هاي خصوصي و دولتي كه در آنها پزشكان به تشخيص و درمان بيماري هاي مراجعان خود مي‌پردازند. ج ) مراكز بهداشتي درماني شهري يا روستايي كه اغلب مديريت و سرپرستي اين مراكز به عهده پزشكان عمومي مي‌باشد و همچنين اين مراكز از پزشكان عمومي براي تشخيص، درمان و پيگيري بيماري ها نيز استفاده مي‌نمايند.  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10885 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 34
10886 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 32
10898 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 18
10904 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 66
10921 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10924 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون هردو 38
10925 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون هردو 40
10943 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11004 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی با آزمون هردو 192 بصورت شیوه نوین اجرا میشود
10946 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 52
10947 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 80
10970 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 46 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10989 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 40
10990 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 40
11000 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 19
11001 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 19
11021 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 36
11033 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 30
11041 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی با آزمون هردو 92
11057 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11060 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی با آزمون مرد 80 نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و
11071 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 14
11080 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 8
11081 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 24
11082 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 32
11136 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 66
11137 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 76
11160 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11161 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 21 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11101 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11103 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی با آزمون هردو 40
11114 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی با آزمون هردو 14
11115 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی با آزمون هردو 60
11126 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی با آزمون هردو 30
11173 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 160
11197 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 66
11198 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 40
11219 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11226 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 20
11227 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 18
11233 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 12
11234 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 20
11241 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 7
11242 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون هردو 10
11243 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون هردو 26
11252 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون هردو 12
11255 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 30
11261 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 10
11266 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 64
11277 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 12
11278 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 34
11292 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 10 ممنوعیت انتقال و میهمانی
11294 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 28
11295 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 30
11315 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11316 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11320 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 76
11334 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 43 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11338 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 22
11339 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 26 ممنوعیت نقل و انتقال
11350 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 14
11352 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون هردو 32
11353 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون هردو 32
11360 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون هردو 24
10876 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 25 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10880 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 15 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
11372 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 32 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11373 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 32 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11384 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 7 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11385 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 7 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11386 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون هردو 32
11387 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون هردو 30
11397 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون هردو 20
11405 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 86
11406 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 84
11435 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11436 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11460 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 94
11461 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 94
11481 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 14
11482 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 15
11493 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون هردو 64
11499 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون هردو 23
11500 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی با آزمون هردو 44
11512 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی با آزمون هردو 25
11516 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 40
11576 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون هردو 48
11577 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون هردو 50
11528 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 10
11535 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 74
11553 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) اصفهان پزشکی با آزمون هردو 35
11554 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 32
11555 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 34
11568 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 27
11596 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11600 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 68
11617 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11628 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 68
11646 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 46 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11648 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 36
11659 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 10
11667 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون هردو 58 محل تحصیل دانشکده پزشکی
11668 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون هردو 52 محل تحصیل دانشکده پزشکی
11679 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان پزشکی با آزمون هردو 35
11689 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون هردو 20 محدودیت خوابگاه
11690 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون هردو 42 محدودیت خوابگاه
11708 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11714 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 50
11715 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 58
11751 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11753 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 46
11754 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 74
11775 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 45 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11784 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 44 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11785 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 64 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11810 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11814 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی با آزمون هردو 16
11815 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی با آزمون هردو 30
11826 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی با آزمون هردو 20
11827 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی با آزمون هردو 94
11846 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی با آزمون هردو 46 محل تحصیل واحدبین الملل واقع در احمدآباد مشیر
11855 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 20
11864 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 8
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12508 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12511 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12514 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - ممنوعیت نقل وانتقال- دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در استان اردبیل
12516 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 30 مخصوص داوطلبان استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12517 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی کاشان
12521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12523 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 34 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل
12526 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12533 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12536 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12539 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سبزوار
12540 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی گناباد
12541 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی نیشابور
12542 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی تربت حیدریه
12543 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12554 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی اسفراین در منطقه بام و صفی آباد
12555 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دارای تعهدخدمت سه برابرطول دوره تحصیل درمناطق محروم استان
12590 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12591 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12558 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12560 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12561 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12562 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی دزفول
12574 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12577 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سمنان
12578 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی شاهرود-شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
12584 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
12587 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل
12592 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12612 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی گراش
12613 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در محـدوده تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جهرم
12614 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی لارستان
12619 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12621 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان قم دانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12623 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12626 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12634 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جیرفت
12635 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی رفسنجان
12636 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12643 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 30 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12646 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12649 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12651 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده پزشکی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12654 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12657 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12661 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12665 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 18 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12677 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل - عدم تعهد واگذاری خوابگاه
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12501 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12669 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12671 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12673 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12675 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27008 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی با آزمون مرد 50 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات - شرایط انتهای دفترچه
27009 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی با آزمون مرد 10 بورسیه نیروی انتظامی - محل تحصیل به صورت شبانه روزی در دانشگاه علـوم پزشکی ارتـش - دارای مصاحبه و معاینات
27010 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون زن 2 بورسیه ارتش-دارای مصاحبه و معاینات