دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی اپتیک و لیزر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30140 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 60
30500 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 30
30516 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 20
30604 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 40
31140 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین در شهرستان نمین) اردبیل مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 60
31151 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 60
31159 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 20
37027 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر مرد 2 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37027 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن 2 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37356 مناطق محروم روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 1 دانشگاه ملایر