دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه بناب

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30140 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 60
30141 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30142 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 50
30143 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 50
30144 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 55
30145 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30146 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 55
30147 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30148 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
30149 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی نساجی زن / مرد 50
37039 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37213 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37219 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37228 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37234 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37239 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37242 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه بناب