دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی انرژی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30535 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30650 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی زن / مرد 30
30667 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30805 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی انرژی زن / مرد 40
31321 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
31321 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
37065 مناطق محروم روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) مرکز آموزش عالی لامرد