دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش مدیریت مالی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35299 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 14 (پذیریش در نیمسال دوم)
35309 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 6 (پذیریش در نیمسال دوم)
35374 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 18
35379 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی زن / مرد 14 توضیحات در انتهای دفترچه
35408 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 36 محل تحصیل تهران
35476 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن / مرد 18
35482 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن / مرد 2
35520 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 18
35575 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 8
35587 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 6
35677 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مدیریت مالی زن / مرد 24
35762 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن / مرد 20 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35812 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 20
37671 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن / مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37190 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37208 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن 2 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37208 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی مرد 2 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37181 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه یزد
37191 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه یزد
38316 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی زن / مرد 36
38274 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 36
38289 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت مالی زن 36
38265 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مدیریت مالی زن 36
38320 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مدیریت مالی زن / مرد 36