دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33644 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 24
33656 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 16
33672 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 30
33703 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 43
33713 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 7
33892 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 30
33908 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 20
34143 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 35
37482 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37136 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 1 دانشگاه یزد